home
info
aanbod
voorbeeld
publicaties
Adviesbureau voor scriptiebegeleiding
en archiefonderzoek
Overzicht van door Scripturia te leveren diensten

 

Adviesgesprek

Adviezen over het zoeken naar, verwerken van en archiveren van de relevante gegevens

Getypte tekst omwerken tot digitaal document

De aangeleverde typotekst omzetten naar een digitaal document en aanlevering van een bewerkte versie.

Vormgeving

Hieronder valt onder meer:

  • het aanbrengen van het notenapparaat (de regels voor de aanlevering van de tekst worden in overleg bepaald);
  • controle van de tekst op typefouten vóór verzending naar de scriptiebegeleider; 
  • layout met geledingen, paginanummering en inhoudsopgave.


Tempo-bewaking:

Na inlevering van een eigen of in overleg opgestelde werkplanning neem ik iedere week contact op met de student over de voortgang van het scriptieproces

Verzorging e-mailcontact met scriptiebegeleider

Verzorgen van een eigen e-mail-adres voor de student en via dit adres verzenden en ontvangen van documenten van en naar de scriptiebegeleider.Om tot een passende ondersteuning te komen is een eerste verkenningsgesprek noodzakelijk; dit kan telefonisch of op afspraak plaatsvinden.

Een lijst met tarieven van te leveren diensten is op aanvraag beschikbaar.