home
info
aanbod
voorbeeld
publicaties
Adviesbureau voor scriptiebegeleiding
en archiefonderzoek
Informatie over het hoe en waarom van scriptie-coaching

 

Scriptie-coaching

Scripturia is een jong bedrijf dat zich toelegt op de begeleiding van wetenschappelijke werkstukken. Niet de wetenschappelijke kant, die is bij de meeste opeidingsinstituten wel goed verzorgd, maar de praktische oplossingen bij het onderzoek, het archiveren van gegevens en de lay-out zijn vaak het stiefkindje van de begeleiding (meestal door tijdgebrek van de begeleider). Deze facetten van de scriptie of het werkstuk kosten veel tijd en inspanning en zeker een goede presentatie kan een cijfer op een hoger niveau brengen.
Enig advies of hulp kan dan ook geen kwaad. 

De overweging om ondersteuning op dit gebied te gaan bieden is ontstaan bij het schrijven van mijn doctoraalscriptie Algemene Cultuurwetenschappen bij de Open Universiteit Nederland. Zeker bij deze studierichting blijken veel studenten weinig tot geen ervaring met computers, e-mail en internet te hebben, zodat daar een ondersteunende functie op zijn plaats bleek.

Het aanbod van Scripturia is gebaseerd op de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn schrijfproces en uit de samenwerking met twee medestudenten waarmee ik in een projectgroep mocht werken. Hoewel opgezet vanuit mijn ervaring met de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen is het ondersteuningspakket zodanig gekozen dat ook studenten van andere faculteiten en opleidingen hier advies en hulp kunnen vinden.

Scripturia biedt ook dienstverlening aan op het terrein van archiefonderzoek.


Klik hier voor een selectie uit het aanbod in advies- en begeleidingsmogelijkheden.