home
info
aanbod
voorbeeld
publicaties
Adviesbureau voor scriptiebegeleiding
en archiefonderzoek
Publicaties

Uitgever: Eburon

ISBN: 9789463012492

oktober 2019

Paperback; 452 pagina's

verkrijgbaar in de reguliere boekhandel

Samenvatting

In 1622 droeg de dichter David Beck een lang dichtwerk van 200 sonnetten aan prins Maurits op, waarin hij alle veldslagen van de stadhouder op kleurrijke wijze de revue laat passeren. Het handschrift van Beck werd in 2002 teruggevonden in het Koninklijk Huisarchief en verschijnt nu voor het eerst in druk. Deze sonnetten zijn van uitleg en context voorzien, waarmee bekende en minder bekende episodes van de Tachtigjarige Oorlog opnieuw tot leven worden gebracht.

David Beck (1594-1634), een dichter die woonde en werkte in Den Haag en Arnhem, schreef twee dagboeken over zijn dagelijks leven in 1624 en 1627/1628. Om in zijn onderhoud te voorzien beheerde hij een school, maar hij zag zichzelf toch vooral als dichter. In zijn dichtwerk kon hij naast zijn literaire passie ook zijn interesse voor geschiedenis verwerken.

In deze uitgave zijn 200 sonnetten opgenomen die Beck in 1622 aan stadhouder Maurits heeft aangeboden. Het handschrift van deze cyclus werd pas in 2002 teruggevonden in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag en verschijnt nu voor de eerste keer in druk. Beck behandelt de veldslagen van opperbevelhebber Maurits in chronologische volgorde, waarbij hij tevens de controverses in de Republiek tijdens het Twaalfjarig bestand niet schuwt.

Naast deze sonnetten heeft Beck ook religieuze gedichten geschreven waarvan een deel bewaard is gebleven en opgenomen in deze uitgave. Er zijn twee stededichten van zijn hand bekend, maar hij heeft er zeker nog een geschreven. Zijn liefdeslyriek is gewijd aan zijn overleden vrouw en voldoet aan alle in zijn tijd geldende normen. Becks las zowel contemporaine informatie via kranten als historiografische en klassieke werken, deze laatste vaak in Franse vertaling. Het feit dat deze schoolmeester zoveel las, muziek maakte (hij speelde viool, fluit en klavecimbel), tekende en natuurlijk dichtte maakt dat hij gezien kan worden als de zelfontplooide renaissance-mens, de homo universalis.

Klik hier voor meer informatie over deze uitgave.

'Om Hollants lof te dichten' op YouTube.

David Beck op Wikipedia.

Recensie op de literaire weblog Tzum.

 

Uitgever: Scripturia

ISBN: 9789090213460

november 2006

Softback; 130 pagina's

Historische publicaties Roterodamum nr. 164

verkrijgbaar bij de uitgever

 

Samenvatting

Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Sociale Dienst van de gemeente Rotterdam. Deze dienst werd in 1806 ingesteld; in deze uitgave worden ook de sociale voorzieningen in Rotterdam in eerdere eeuwen behandeld.

juli 2000

103 pagina's

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie wordt een dagboek dat de Haagse schoolmeester-dichter David Beck in 1624 schreef, geanalyseerd op aspecten van religieuze aard. Klik hier om deze scriptie te openen (pdf).Reageren? Mail naar tonneke vermeer